Ledsagning vid vårdbesök på sjukhus

En sjukhussal med flera sängar

Tisdagen den 26 oktober träffade Funktionsrättsrörelsen Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium på ett samverkansmöte. En av punkterna som diskuterades var frågan om ledsagning på sjukhus.

Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland, SRF, driver frågan om ledsagning på sjukhus. Funktionsrätt Stockholms län har anslutit sig och vi driver frågan tillsammans i samverkansrådet med Region Stockholm. Ledsagning på länets sjukhus fungerar på olika sätt. SRF och Funktionsrätt Stockholms län har tagit upp att möjligheten att få ledsagning behöver se likadan ut överallt, för att skapa en helhet. Ett förslag är att det ska fungera som ledsagningen inom kollektivtrafiken. Det vill säga att resenären kan ringa och beställa ledsagning på till exempel tunnelbanestationer och vid byte mellan bussar.

Frågan har tagits upp på samverkansrådet med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, men där har vi inte fått något tydligt svar. Regionen har hänvisat till att personer som har rätt till ledsagning enligt socialtjänstlagen ska använda den. Men Stockholm stad och flera andra kommuner har fattat principbeslut om att ledsagning inte får användas vid vårdbesök, eftersom det är regionens uppdrag. Hälso- och sjukvårdsdirektören meddelade under mötet att han tar med sig frågan till förvaltningen och återkommer med svar.

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium består av Anna Starbrink (L), Lars Rådén (M) och Talla Alkurdi. Med på mötet fanns även Anders Ahlsson, som är ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm sedan den 1 oktober.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!