Ordförandestämma 22 nov 2021

Flera personer i digitalt möte

Vår ordförande Annika Hässler var mötesordförande på årets sista, väldigt välbesökta, ordförandestämma. Över hälften av medlemsföreningarna hade en representant på plats i det digitala mötet, där flera nya beslut fattades.

Bland annat beslutade stämman att behålla medlemsavgiften på 2000 kr per år, att godkänna Järvagruppens förslag om upplägg inför Järvaveckan 2022, samt att godkänna två nya intressepolitiska program, om hälso-och sjukvård respektive trafik.

Stämman beslutade även om fyllnadsval för Arbetsmarknadsgruppen och Samverkansrådet med Locum, samt utsåg ledamöter för två nya grupper: Samverkansrådet med Centrum för hälsodata, samt Arbetsgruppen för tillgängliga möten hos externa aktörer. Följande ledamöter utsågs:

Arbetsmarknadsgruppen

 • Marie Kringberg, RBU,
 • Lena Henrikson, Attention Stockholms län.

Samverkansrådet med Locum

 • Jan Lamby, Hörselskadades distrikt i Stockholms län.

Samverkansrådet med Centrum för hälsodata

 • Veronika Lindberg, Storstockholms Diabetesförening,
 • Per Segerbäck, Elöverkänsligas förening i Stockholms län,
 • Niklas Bjurström, EPI.

Arbetsgruppen för tillgängliga möten hos externa aktörer

 • Lotten Karlung, FHDBF,
 • Agneta Österman Lindquist, HRF Distrikt i Stockholms län,
 • Kerstin Fagerström, Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland,
 • Petra Matha, Attention Stockholms län,
 • Anneli Torsfeldt Heikenborn, Strokeföreningen i Stockholms län,
 • Inger Svedmyr, Elöverkänsligas förening i Stockholms län,
 • Sture Alexandersson, Afasiföreningen.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!