Nätverket “Kollektivtrafik för alla”

Flera personer i ett digitalt möte.

I nätverket “Kollektivtrafik för alla” har vi diskuterat valfrågor inför Regionvalet 2022. Under vårt senaste möte tog vi upp flera olika aspekter av Funktionsrätt resande. Några av punkterna som kom upp från nätverket var dessa:

  • Skyltning inom kollektivtrafiken: Var ska hundarna sitta? Vi pratade om vikten av skyltning på perrongen, så att resenärerna vet var förbudet gäller. I tunnelbanan och på pendeln sitter skyltarna om var det är tillåtet/förbjudet att ha med sig djur inuti vagnen.
  • Färdtjänst: brist på bilar och förare inom färdtjänst. Samplanering ska slopas inom färdtjänsten.
  • Gymnasium utanför länsgränsen: färdtjänst ska beviljas, även om gymnasiet ligger närmare bostaden får en ej åka över länsgränserna.
  • Färdtjänstkortet ska ge obegränsat antal resor precis som periodkort på SL.
  • Tågvärdar: slopade tågvärdar är en aktuell trygghetsfråga.
  • Till sjöss: alla båtar ska vara tillgängliga båtar.
  • Parkering/ busshållplats infrastruktur, toaletter vid replipunkter.
  • Blippa bak i bussen: vi har drivit den frågan länge, långt innan covid. Dags att fixa blipp bak i bussen! Det är en allergifråga och en investering. Att gå igenom bussen med hunden är inte bra – då är det bättre att gå in bak.
  • Tillgänglighet i samband med reparationer och ombyggnad: stationer och kollektivtrafik ska vara till gänglig även under ombyggnationer.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!