Nya verktyg på nätverksträffar

I april höll vi två nätverksträffar för förtroendevalda i de av våra grupper som arbetar med hälsa, respektive kollektivtrafik. Vi gick bland annat genom en patientföreträdarutbildning.

Ordförandestämma: vissa råd utsedda

De stora beslutspunkterna på ordförandestämman 3 oktober 2022 var verksamhetsplanen, Järvaveckan och att utse ledamöter till Funktionsrätt Stockholms läns alla samverkansråd och grupper.

Välkomna på teamträff!

Vi bjuder in alla förtroendevalda i våra samverkansråd och resursgrupper på teamträff. En kväll då vi bygger vår verktygslåda kring gemenskap och styrka i våra sakfrågor tillsammans. Vi bjuder på mingel, vegetarisk buffé och goodiebags!

Seminarium om Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)

Den 5 mars inbjöd HSO till seminarium om Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT). Joakim Swahn och Branka Majkic berättade om förvaltningen, vad som är på gång och hur de samverkar med intresseorganisationerna. FUT har uppdraget att bygga ut tunnelbanan med ca 19 km nya spår och 11 nya stationer.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT

Fler och fler människor väljer att bo och vistas i Stockholm. I takt med att Stockholmsregionen växer ökar behovet av bostäder och en kollektivtrafik som fungerar. Den 5 mars håller HSO ett seminarium där Förvaltning för utbyggd tunnelbana berättar om sitt arbete med att förnya tunnelbanesystemet.