Vi lanserar FKB – välkommen 21 feb!

sTOCKHOLMSVY OCH TEXTEN fUNKTIONSRÄTTSKONSEKVENSBESKRIVNING, fkb

Välkomna till lanseringsfest för Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB! Vi bjuder vi in till en diskussion om hur politiker och tjänstepersoner kan använda sig av FKB. Syftet är att kunna tillämpa FKB enkelt och att hjälpa Region Stockholms beslutsfattare att göra rätt från början. Detta kommer att bidra till ett Stockholm och ett samhälle för alla!

Medverkande politiker

Fredrik Wallén (Kd)
Anna Sehlin (V)
Roland Johansson (Sd)
Amelie Tarschys Ingre (L)
Lars Rådén (M)
Christine Lorne (C)
Jens Sjöström (S)
Representant från (MP)

Tid och plats

Datum: måndagen den 21 februari, kl. 08.30-09.30.
Plats: det digitala mötesrummet Teams.
Anmäl dig senast den 17 februari!

Möteslänken skickas ut närmare mötets början.
Eventuell tolk eller ledsagare eller annat stöd ordnar du själv.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Nu kommer FKB som trycksak och den finns även under “vad är FKB”. Vill du ha broschyren i pappersform vänd dig till info@funktionsrattstockholmslan.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!