Framtidens vårdinformationsmiljö och Patientnämnden

Terminens andra samverkansråd med landstingsstyrelsens förvaltning hölls den 24 maj. Dagens första gäster var Fredrik Medin och Ulf Lockowandt från programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Programmet utgår från att dagens IT-stöd behöver förändras för att möta framtidens hälso- och sjukvård i en ny struktur.

Seminarium: hur fungerar det nya klagomålssystemet?

Den 22 mars bjöd HSO i Stockholms län in medlemsorganisationerna till ett seminarium om det nya klagomålssystemet i hälso- och sjukvården. Kvällen inleddes med att Inge-Britt Lundin, vår första vice ordförande, hälsade alla välkomna. Därefter lämnade Inge-Britt över till den inbjudna gästen – Camilla Heise Löwgren från Patientnämnden Stockholm.

Hur fungerar det nya klagomålssystemet?

Den 1 januari infördes ett nytt system för att hantera klagomål inom hälso- och sjukvården. Det innebär bland annat att patienter i första hand ska vända sig till vårdgivaren och att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska arbeta med färre anmälningar och mer tillsyn. Patientnämnderna har fått ökade resurser för att kunna vägleda ochFortsätt läsa “Hur fungerar det nya klagomålssystemet?”