Var är stoppknappen?

Den blå bussknappen, med en "person i rullstol-grafik" intill en röd stoppknapp.

Har du undrat varför inte alla bussar har den blå knappen för avstigning, vid platsen för funktionshindrade? Här är svaret: det beror på bussens ålder. Kravet på att ha en blå knapp infördes för ett antal år sedan och gäller bussar från och med en viss årsmodell.

Ett annat exempel på tillgänglighetskrav på bussmodeller är att bussarna ska ha lågt golv. För att låggolvbussar passar alla. Men ibland kan vi råka ut för en buss med tröskel och ibland en buss som saknar blå knapp.

Trafikverket berättar att idag får bussar i ett avtalsområde vara max 16 år, med en medelålder på alla bussar i området på 8 år. Det innebär att det kan finnas bussar som är tillverkade 2007 som går i trafik.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!