Regionvalet 2022 – anmäl dig nu!

En liten grupp med fem personer håller upp varsin lapp med vår logga för regionvalet 2022 och bilder som symboliserar några av våra huvudområden: trafik, hjälpmedel och rehabilitering, samt hälso- och sjukvård.

Vad tycker politikerna i Region Stockholm om funktionsrättsfrågorna? Var står de olika partierna? Under våren benar vi ut dessa frågor med en serie politikerutfrågningar. Passa på att anmäla dig redan nu!

Vi kommer att arrangera tre utfrågningar där vi fokuserar på några av våra stora huvudområden: kollektivtrafik och färdtjänst, hjälpmedel och rehabilitering, samt hälso- och sjukvård. Mer information om vilka som medverkar kommer senare.

P.S. Du missade väl inte att vi smygstartade valutfrågningarna redan i december? Se inspelningen (textad).

Vårens politikerutfrågningar – om du missade dem

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!