Välkommen på FKB-lansering!

Handboken om FKB, intill texten "vi hjärta FKB".

Välkommen till ett digitalt frukostmöte den 21 februari, kl. 8.30-9.30, för att höra hur våra politiker tänker använda FKB-handboken som vi lanserar! Vi har bjudit in regionpolitikerna att delta, och samtliga partier har tackat ja till att medverka.

Vi har, tillsammans med våra medlemsföreningar, arbetat med Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, under hela 2021. Detta har nu resulterat i en handbok om FKB, vad FKB kan användas till och hur varje beslutsprocess kan underlättas med en FKB.

Du behöver inte vara representant för en förening för att anmäla dig – alla är välkomna att lyssna på hur våra politiker tänker använda sig av FKB-handboken! Till anmälan!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!