Diskussioner med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

En person iklädd en vit läkarrock står med armarna i kors. Den ena handen håller i ett stetoskop.

Den 20 januari 2022 hölls årets första samverkansråd med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Samverkansrådet leds av hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, Anders Ahlsson.

Under samverkansrådet framförde vi i Funktionsrätt Stockholms län de valfrågor som vår styrelse har arbetat fram inför regionvalet och som vi vill diskutera i samverkan under året. Frågorna som vi vill lyfta under året är:

  • Förebyggande hälsovård
  • Personcentrerad vård – vikten av samverkan mellan olika vårdgivare och andra aktörer.
  • Transition (övergång från barn- till vuxensjukvård)
  • Hjälpmedel
  • Rehabilitering
  • Personalpolitik
  • Slutenvårdens platser
  • Patientsäkerhet
  • Funktionsrättskonsekvensbeskriving, FKB
  • Långa ledtider i vården (specifikt inom psykiatrin)

Samverkansrådet gästades av Marika Beggrund från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Marika var på plats för att informera om förvaltningens förslag att upphandla hjälpmedelscentralverksamhet för bland annat rörelsehjälpmedel. Sedan 2014 drivs hjälpmedelscentralen i norra länsdelen av Stockholms län av företaget Sodexo. Nu är det dags för en ny upphandling.

Lennart Håwestam, andra vice ordförande i Funktionsrätt Stockholms län ställde frågan om det finns fler relevanta aktörer som är intresserade av att driva hjälpmedelscentralen. Marika Berggrund meddelade att det i den förra upphandlingen fanns fler företag som var intresserade.

Samverkansrådet gästades även av Leyla Jalilian, som är vaccinsamordare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Leyla var på plats för att ge en nulägesrapport om vaccinationen mot covid-19. Vi fick bland annat information om att regionen fortfarande arbetar för att fler ska ta dos 1 och 2, och att alla över 18 nu har möjlighet att få dos 3.

Samverkansrådet hade också besök av Yvonne Lettermark från Långtidsutredeningen. Det är en utredning som ska ta fram underlag kring behovet av hälso- och sjukvård fram till år 2040. Yvonne informerade om att utredningen haft 17 workshopar under hösten 2021. Workshoparna har varit uppskattade av Långtidsutredningen. Just nu håller de på att sammanfatta resultatet från workshoparna för att se hur de kan använda det i utredningen. Samverkansrådet kommer att få ta del av resultatet under våren, och lämna kommentarer och synpunkter.

Om du har frågor om samverkansrådet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, eller vill att vi ska lyfta något särskilt, är du välkommen att höra av dig till:

Lennart.hawestam@funktionsrattstockholmslan.se, andra vice ordförande
eller Salina.debessay@funktionsrattstockholmslan.se, intressepolitisk handläggare

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!