FKB-handboken – ute nu!

Handboken om FKB, intill texten "vi lanserar FKB".

Idag lanserar vi handboken om FKB! FKB, funktionsrättskonsekvensbeskrivning, är ett verktyg som ska bidra till att skapa ett samhälle för alla!

Du kan läsa FKB-handboken på hemsidan eller FKB-handboken som pdf. Om du vill ha ett tryckt exemplar kan du kontakta oss via e-post info@funktionsrattstockholmslan.se

Vad är FKB? FKB är ett verktyg som används för att hitta och ta tillvara kunskaper om behov, förutsättningar och möjligheter för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med FKB är att främja mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Målet med FKB är att det ska hjälpa politiker och tjänstepersoner att göra rätt från början. FKB bygger på ett normkritiskt förhållningssätt och ska förebygga diskriminering och rättighetskränkningar i samhället. Med en FKB är det lätt att tillämpa universell utformning och skapa samhällsmiljöer som är tillgängliga och användbara för alla.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!