Lanseringsfest för FKB-handboken

Flera personer i ett digitalt möte. Några räcker upp händerna.

På den digitala lanseringsfesten för FKB, Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, samlades några av regionens politiker till en diskussion om hur politiker och tjänstepersoner kan använda sig av FKB. Samtalet modererades av vår ordförande Annika Hässler och 2:e vice ordförande Lennart Håwestam och panelen bestod av :

  • Fredrik Wallen (KD)
  • Anna Sehlin (V)
  • Roland Johansson (SD)
  • Amelie Tarschys Ingre (L)
  • Lars Rådén (M)
  • Christine Lorne ( C)
  • Jens Sjöström (S)
  • Sandra Ivanovic-Rubin (MP)

Flertalet av politikerna var positiva till handboken och ser en stor nytta med FKB. Du som missade lanseringen kan ta del av den i efterhand, den kommer att finnas här på vår hemsida, så snart textningen är klar!

Annika Hässler och Lennart Håwestam.
Annika Hässler och Lennart Håwestam modererade mötet.

FKB är ett tydligt och strukturerat verktyg som används för att identifiera behov och möjligheter. Verktyget ska användas i dialogen mellan funktionsrättsorganisationerna och regionen. Syftet är att kunna tillämpa FKB enkelt och att hjälpa Region Stockholms beslutsfattare att göra rätt från början. Detta kommer att bidra till ett Stockholm och ett samhälle för alla!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!