God och Nära vård och primärvården

Händer skriver på en bärbar dator. Naglarna är härligt röda. I förgrunden ligger ett stetoskop.

Vi har regelbundna Samverkansmöten med Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO. På årets första möte ställde vi frågan om vad som händer i implementeringsprocessen för God och Nära vård?

Svaret blev att primärvårdstrategin nu ska omarbetas utifrån God och Nära Vård. Primärvårdsstrategin kom före God och Nära vård-utredningen. Under pandemin skapades klusterledare i geografin, alltså geografiska samordnare i varje stadsdel och kommun som har samordnade ansvar i sitt uppdrag. Dessa kommer att bli en av regionens god och nära vård-satsningar – de forna klusterledarna är nu kontaktpersoner för kommunerna – och kallas god och nära vård-samordnare. De har god kontakt med vårdgrannar och husläkarmottagningar.

Vi ställde även en viktig fråga från våra medlemmar: Nu ökar primärvårdens uppdrag och de ska bli första linjens vård. Samtidigt ska BOSSE försvinna, och psykiatrifrågorna kommer accentueras till primärvården. Det ska satsas på förbyggande vård och Life care ska implementeras. Patienten ska bli en medspelare i sin egen behandling. Sammantaget får primärvården ett ökat uppdrag, hur ska detta lösas inom befintliga ramar?

Det är en verklighetsbeskrivning, säger närsjukvårdschef Martin Forseth, och det finns pengar. Viljeriktningen är att ge mer uppdrag till primärvården – resurser måste då till, resurser ska till, det går en sak i taget. Verkningsgraden blir större om primärvården får ta hand om dessa uppdrag ett i taget.

Till minnesanteckningar.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!