Tyck till om Remiss om trafikförändringar

Fotografi av inredningen från en spårvagn. Det finns gulmarkerade ledstänger och handtag samt en display som visar ett stationsnamn.

Den reviderade trafikförändringsremissen är trafikförvaltningens förslag på trafikförändringar inför trafikåret T23. Dokumentet Remiss Trafikförändringar (T23), (TN 2021- 0988) remitteras under våren 2022 till regionens kommuner samt de funktionhindersorganisationer som trafikförvaltningen samarbetar med.

Trafikförändringsremissen är en del i trafikförändringsprocessen som genomförs årligen, samt en del i trafikförvaltningens löpande dialog med oss. Funktionsrätt Stockholms län bjuder in medlemsföreningarna till ett remissmöte för att diskutera länsplanen utifrån ett funktionsrättsperspektiv. Vad saknas och vad behöver utvecklas? Ta chansen att påverka framtidens regionala transportinfrastruktur!

Instruktioner och läshänvisningar

Det finns två sätt att lämna synpunkter på trafikförändringsremissen. Föreningen kan utse en representant som deltar på remissmötet. Det andra alternativet är att föreningen väljer att skicka in skriftliga synpunkter till oss via mejl. Skicka dem till oss senast den 27/4.  

Öppna remissen (pdf) Remissen är 59 sidor. Du kan använda innehållsförteckningen och sökfunktionen i dokumentet för att leta efter nyckelord som du är intresserad av.

Tid och plats

Den 27 april kl. 9.00- 11.00, via Microsoft Teams.

Vid frågor, välkommen att kontakta ansvariga handläggare:
Johanna Sommansson, 08-692 03 42, eller johanna.sommansson@funktionsrattstockholmslan.se
Berit Hagström, 08-692 03 43, eller berit.hagstrom@funktionsrattstockholmslan.se

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!