Kostnadsfria och utprovade hjälpmedel

Meya och ett par av hennes hjälpmedel.

Funktionsrätt Stockholms län anser att alla hjälpmedel ska vara kostnadsfria och utprovade!

Vi samverkar med Referensgruppen för hjälpmedelsfrågor, som tillhör Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Under 2020 tog Region Stockholm beslut om kostnadseffektiviseringar på hjälpmedelsområdet. Detta trädde i kraft 2021. Beslutet innebar att flera hjälpmedel skulle börja kosta pengar per år eller månad och att användaren själv måste köpa vissa hjälpmedel. Dessutom beslutade regionen att ta bort högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Beslutet om neddragningar på hjälpmedelsområdet påverkar våra medlemmars delaktighet i samhället.

Sedan beslutet fattades har vi tillsammans med många andra aktörer verkat för att det ska återkallas. Det pågår nu en utredning om effekterna av beslutet. I mars bjöds vi in av den ansvarige utredaren på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och vid sittande bord la vi fram ett exempel om hjälpmedelsanvändaren Meya, 13 år.

På bilden ser vi Meya 13 år, som är beroende av sina hjälpmedel för att kunna leva sitt liv, sköta sin vardag, gå i skolan, och ha en aktiv fritid, precis som alla andra barn i hennes ålder!

Vi har inte valt att ha hjälpmedel, vi kan inte vara utan hjälpmedel!

Funktionsrätt Stockholms län jobbar vidare med frågan om fria hjälpmedel.

Se filmen om Meya.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!