Möbeltester med Locum

Två kvinnor på en kurvad bänk. Flera säten är bruna, men i mitten finns blå platser med armstöd och en skylt med ikonen för gravida.

Vid senaste mötet för samverkansrådet med Locum testade ledamöterna en ny möbelserie som tagits fram för publika miljöer, för att användas till exempel på sjukhuscaféer. Ledamöterna var de första som fick testa möblerna och ge synpunkter om funktion, material och kontrastfärg, samt ge förslag på förändringar och förbättringar. Företaget som tagit fram den nya möbelserien heter Green Funiture Concept. Genom att ta till sig våra förslag och synpunkter på förbättringar som är bra för alla, bidrar de till att göra rätt från början. Därigenom undviks dyra särlösningar i ett senare skede.

På bilden: Karin Rask och Kristina Törnblom i samverkansrådet testsitter en bänk.

Visste du att Funktionsrätt Stockholms län genom våra kunskaper och erfarenheter bidrar till att skapa en hållbar sjukhusmiljö för alla?

Locum AB förvaltar Region Stockholms vårdlokaler. Funktionsrätt Stockholms län har samverkan genom ett samverkansavtal med Locum samverkansråd för fysisk tillgänglighet. Sammanlagt är det fyra rådsmöten per år. Locum AB efterfrågar ofta expertisen hos rådets ledamöter.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!