Politikerutfrågning om hjälpmedel

I förgrunden flera personer i ett digitalt möte. I bakgrunden sitter Annika och Kristina i vår studio och leder mötet.

Under våren arrangerar vi tre politikersamtal. Den 20 april handlade samtalet om hjälpmedel och habilitering. Annika Hässler och Kristina Törnblom ledde det andra tillfället i vår serie panelsamtal. Med oss på länk hade vi som vanligt åtta regionpolitiker. Vi startade dagen med en videoberättelse om hjälpmedelsanvändaren Meya. Se filmen om Meya.

Under 2020 tog Region Stockholm beslut om kostnadseffektiviseringar på hjälpmedelsområdet. Detta trädde i kraft 2021. Beslutet innebar att flera hjälpmedel skulle börja kosta pengar per år eller månad och att användaren själv måste köpa vissa hjälpmedel. Bland annat infördes en årsavgift på elrullstolar på 500 kr per år. Beslutet om neddragningar på hjälpmedelsområdet påverkar våra medlemmars delaktighet i samhället.

Beslutsprocesserna för dessa förändringar är skrämmande! Vi känner oss oroade över våra rättigheter. Hur kommer de inskränkas ytterligare? Under morgonen målade vi upp en bild för att politikerna skulle kunna se denna otrygga vardag som vi står i – vi som tar konsekvenserna av deras beslut. Siffrorna i budgeten får effekter och blir en kränkning av våra rättigheter att kunna delta i samhället på lika villkor. Att försämra för våra målgrupper ska inte normaliseras.

  • före beslutet skedde ingen Samverkan.
  • före beslutet skedde ingen konsekvensanalys eller FKB.

Funktionsnedsättning är en ständigt växande grupp, och vem som helst kan när som helst få en funktionsnedsättning. Hur ska tryggheten, tillgängligheten och möjligheten att vara delaktig i samhället för personer med funktionsnedsättning öka? Denna frågeställning öppnade vi för politikersamtalet som var välbesökt.

Medverkande politiker var:

  • Lars Rådén (M)
  • Victor Harju (S)
  • Pär Hommerberg (L)
  • Samuel Klippfalk (KD)
  • Britt-mari Canhasi (SD)
  • Catarina Wahlgren (V)
  • Christine Lorne ( C)
  • Sandra Ivanovic Rubin (MP)

Vi spelade in politikerutfrågningen och när vi har textat filmen så kommer vi att dela den! Vår första politikerutfrågning om färdtjänst och kollektvitrafik hittar du här:
Regionpolitikerna om trafiken

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!