Konst i sjukhusmiljö

En staty står mitt i en sjukhuskorridor, och en tavla hänger från taket på låg höjd.

I höst kommer representanter från kulturförvaltningen och Locums förvaltningsstrateg att bjudas in för att prata om samarbetet mellan konst och sjukhusfastigheter. Funktionsrätt Stockholms län tar tacksamt emot synpunkter på exempel där konst fungerar bra i sjukhusmiljö. Vi vill även få in uppgifter om där konst kan utgöra någon form av hinder när det gäller tillgänglighet. Detta kan gälla både fysisk, kognitiv, kommunikativ eller digital tillgänglighet i konsten.

Ta kontakt med Funktionsrätt Stockholms län, info@funktionsrattstockholmslan.se om du har tips på tillgänglighet i konsten, gärna före 15 juni.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!