Framgång i påverkansarbetet

Två kvinnor på en kurvad bänk. Flera säten är bruna, men i mitten finns blå platser med armstöd och en skylt med ikonen för gravida.

Ledamöterna i Locums samverkansråd fick tidigare i år prova ut och ha synpunkter på möbler som kommer att finnas i sjukhusmiljö, i väntrum och i caféer i anslutning till sjukhus. Nu har tillverkaren Green Furniture Group lyssnat på våra förslag till ändringar. Detta har inneburit bland annat att armstöden har justerats på sofforna; de har gjorts bredare och har även stängts i bakkant för att undvika olyckor, då det annars fanns risk att personer kunde fastna i armstöden med kläder eller väskhandtag.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!