Specialistpsykiatri och sjuktransporter

En transportambulans utanför ett sjukhus.

Den 2 juni hölls vårterminens sista samverkansråd med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vi träffades digitalt, och mötet leddes av Linda Jakobsson som är kanslichef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Psykiatri

Mötet gästades av Maria Andersson och Andreas Falk, som var på plats för att prata om psykiatrin. De informerade om vad som är på gång inom specialistpsykiatrin just nu. Bland annat arbetar de just nu med en uppföljning inom specialistpsykiatrin.

De berättade också om ett utvecklingsuppdrag som de har, som är baserat på 17 politiska uppdrag. Bland annat har de arbetat med vårdutbudet för barn och unga vid psykisk ohälsa. De informerade också om att det är högt tryck inom vuxenpsykiatrin och att de bedömer att det finns risker för längre väntetid.

Under mötet lyfte Funktionsrätt Stockholms län frågan om hur planeringen ser ut inför att avtalet med BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter inte förlängs och att ansvaret ska flyttas över till primärvården. Vi fick till svar att förvaltningen arbetar med att se över hur detta ska lösas, och att ett svar kommer att skickas till hälso- och sjukvårdsnämnden i september. Uppdatering: politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har beslutat om fortsatt samarbete med BOSSE och utreda tecknandet av ett IOP- avtal. Ta del av beslutet på BOSSE:s hemsida.

Ny upphandling av sjuktransporter

Mötet gästades även av Britt Stålhandske från enheten prehospital vård, samt Anneli Jonasson, som är ansvarig för sjuktransporter. De informerade om en kommande upphandling av sjuktransporter. Det nuvarande avtalet löper till nästa höst, september 2023. Nu är de i början av ny upphandlingsperiod och önskar att vi funktionsrättsorganisationer kommer med synpunkter kring det. Framöver kommer vi att få mer information om upphandlingen, och möjlighet att lämna synpunkter senast 15 augusti.

Särskilt medicinskt omhändertagande, SMO

Den sista gästen på mötet var Christoffer Bernsköld, biträdande avdelningschef på enheten för allmänmedicin. Christoffer informerade bland annat om att det har införts ökade krav på att vårdcentraler måste ha tillgång till psykolog.

Funktionsrätt Stockholms läns ordförande, Annika Hässler, ställde bland annat en fråga om hur det går med projektet särskilt medicinskt omhändertagande, SMO. Christoffer svarade att det är ett uppdrag som funnits sedan innan pandemin, men som inte varit möjligt att starta under pandemin. Framöver är tanken att fyra vårdcentraler ska få SMO-uppdrag i höst, som en test.

Nästa samverkansråd med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är den 15 september. Om du har medskick till samverkansrådet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som rör övergripande och gemensamma frågor, är du välkommen att kontakta:
Lennart.hawestam@funktionsrattstockholmslan.se, andra vice ordförande, eller
Salina.debessay@funktionsrattstockholmslan.se, intressepolitisk handläggare.

Minnesanteckningar och bilagor från mötet

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!