Locum om kultur, skyltning och insiktsutbildning

Locum och konst. En kristallkrona i skira pastellfärger, med slingor och löv i stället för hängande kristaller.

Locum och kulturförvaltningen

Vid senaste samverkansrådet med Locum var representanter från kulturförvaltningen inbjudna. Funktionsrätt Stockholms län hade skickat in ett flertal frågor om hur bland annat samarbetet mellan Locum och kulturförvaltningen fungerar. Särskilt när det gäller upphandling och utplacering av konst i vårdlokaler. Funktionsrätt Stockholms län önskar att funktionsrättsorganisationerna får möjlighet att påverka utplacering av konst. Med fördel kan vår handbok om funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB användas då det gäller tillgänglighet.

Locum och kulturförvaltningen utgår idag från styrdokument som omfattar fyra viktiga områden och dess regelverk. Anpassningar görs till:

  • hållbarhet och miljö
  • drift och underhåll
  • publik och kontext
  • fysisk säkerhet och tillgänglighet.

Konstverket på bilden är G./F. av Snezana Vucetic Bohm och det hänger i Karolinska Universitetssjukhusets trapphus.

Revidering av skyltar på Locum

Funktionsrätt Stockholms län kommer att vara involverade när skyltprogrammet revideras på Locum.

Insiktsutbildning med Locum

Locum har publicerat en artikel om de insiktsutbildningar som Funktionsrätt Stockholms län genomför, tillsammans med SRF och DHR, för bland annat regionens personal. Den här gången var det Locums personal som fick gå utbildningen. Läs Locums artikel.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!