Inbjudan: Remissmöte om listningstjänst

En laptop visar flera personer i digitalt möte.

Välkommen att tycka till om Socialstyrelsens konsekvensutredning av förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt. Vad är viktigt att tänka på, så att val av vårdcentral blir enkelt för patienterna? Vilken information behövs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna göra ett informerat val?

Arbetsprocessen

Börja med att kolla igenom föreskrifterna och läs sedan konsekvensutredningen.

Det finns två sätt att tycka till. Antingen kan du delta på det digitala remissmötet den 31 januari. Eller skicka in skriftliga synpunkter via mejl till Karin Aronsson, senast den 30 januari. Därefter sammanställer vi synpunkterna och skickar till Funktionsrätt Sverige.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Karin Aronsson via karin.aronsson@funktionsrattstockholmslan.se, eller 08 692 03 41.

Tid och plats

Tisdag den 31 januari kl. 15.00 – 17.00 via Microsoft Teams.
Anmäl dig senast den 30/1!
Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!