Hälsan i centrum är vårt tema 2023

Flera personer sitter i smågrupper och diskuterar sinsemellan.

På temaårets första möte fick medlemsföreningarna dela med sig om vad som är hälsa för dem. Målet var att forma temaårets kommande kärnfrågor. Fokus låg på våra samverkansområden; kultur, trafik, hälso- och sjukvård och Region Stockholm.

Vi hade flera givande gruppdiskussioner. Begrepp som ”god hälsa” var knepigt att sätta ord på, eftersom det kan betyda så många olika saker för olika individer och föreningar. Grupperna fick prioritera tre saker var inom varje område. Syftet var att bredda begreppet ”hälsa för alla” på ett konkret sätt. Detta kommer sedan att finnas med i vårt påverkansarbete gentemot politiker och förvaltningar.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!