Hälsa för alla – filmvisning och samtal!

En leende person håller fram ett rosa stetoskop, som har formats till ett hjärta.

Varmt välkommen till årets första nätverksträff inom Hälsa för alla! Nätverksträffarna är till för just dig som förtroendevald. Du får chansen att tillsammans med andra förtroendevalda diskutera aktuella frågor och få mer kunskap inom just ert område – hälsa.

Under nätverksträffen den 23 februari kommer vi att gemensamt se aktuella kortfilmer på tema hälsa inom regionen. Därefter följer ett panelsamtal och gemensam diskussion där vi kopplar innehållet till dagsaktuella utmaningar och möjligheter i samverkansråden och resursgrupperna.

Tid och plats

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum Vilhelm Ekensteen
Den 23 februari, kl. 16.00-17.30
Anmäl dig senast den 20 februari!
Vi bjuder på macka och kaffe/te.

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv.
Certifierade assistanshundar är välkomna men måste föranmälas.
Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!