Mandatperiodens första möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Talla Alkurdi tillsammans med ett gäng representanter från funktionsrättsrörelsen

Den 10 februari träffade Funktionsrätt Stockholms län Hälso- och sjukvårdsnämndens nya ordförande Talla Alkurdi (S). Med på mötet fanns även representanter från DHR Region Stockholm och Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland.

På mötet diskuterade vi hur samverkan har fungerat tidigare och hur den kan utvecklas. Talla Alkurdi berättade att Mittenkoalitionen kommer förändra sättet att arbeta på i nämnderna. En sådan förändring är att de beslut som kommer till nämnderna ska vara förankrade med bland annat funktionsrättsrörelsen. Vi föreslog att organisationerna involveras tidigare i processen. Ett annat utvecklingsförslag är att ha möten oftare med presidierna i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Primärvårdsnämnden och -förvaltningen.

Vi diskuterade även frågan om hur ska regionen klara målet i budget med 1100 patienter per läkare i primärvården. Talla Alkurdi svarade att det är ett riktmärke och personalen måste få förutsättningar att orka arbeta i primärvården. Det är den bakomliggande orsaken till att Primärvårdsnämnden har skapats. Syftet är att lyfta och resurssätta frågorna, så att omställningen till god och nära vård kan genomföras. Funktionsrätt Stockholms län tog upp att kontinuitet är en avgörande faktor för att våra grupper ska få sina behov tillgodosedda i primärvården.

Vi ser fram mot den fortsatta samverkan med regionpolitikerna i våra frågor.

På bilden, från vänster: Ida Maria Hagström, Talla Alkurdi, Anne Mondotter, Peder Skarstedt, Ingela Sjöqvist, Lennart Håwestam, Per Larsson, Annika Hässler och Olle Johansson.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!