Åldersgränser för 1177:s e-tjänster

Ett barn med hörlurar på öronen ligger ner och tittar på något på en surfplatta.

Den 5 april var Funktionsrätt Stockholms län med på ett dialogmöte med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Mötet handlade om att Inera vill ändra på regelverket genom att införa nya åldersgränser för e-tjänster och journal på nätet på 1177.se.

Idag kan vårdnadshavare till barn upp till 13 år göra olika e-tjänster och läsa i barnets journal på 1177.se. I Ineras nya förslag ska åldersgränserna ändras till att vårdnadshavare kan göra e-tjänster fram till att barnet fyller 18 år. Åldersgränsen för att vårdnadshavare ska kunna läsa journalen ändras från 13 till 15 år. På mötet vill Region Stockholm ha våra synpunkter på hur de ska svara på Ineras utredning.

Funktionsrätt Stockholms län tog upp många frågor på mötet. Vi lyfte att förslaget har både fördelar och nackdelar. Att det är viktigt att värna om barn med funktionsnedsättnings rätt till sin integritet, men att vissa funktionsnedsättningar kan göra att en del behöver mer stöd för att få vardagen att fungera. Vi ställde frågor kring hur regionen kommer att genomföra bedömningarna av vilka som kommer ha rätt att få förlängda ombudsroller. Regionen svarade att de kommer att göra bedömningar i varje enskilt fall. Vi tog också upp om anteckningar som döljs, om dessa kommer att kunna avkodas i framtiden, så att det inte skapas skuggjournaler bara för att dölja information. De svarade att de kan omkodas och att alla anteckningar alltid finns om en patient begär ut sin journal. Vi tog även upp frågor om hur ombudsfunktionen kan fungera och hanteras när föräldrar till exempel är separerade och har olika uppfattning om barns behov.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!