Bemötande i centrum!

En hand bygger med legoklossar på ett bord. I bakgrunden sitter andra och tittar på.

En av de stora frågorna som lyftes under kickoffen för temaåret i januari är bemötande i vården. Bemötande gör stor skillnad både för hälsan och upplevelsen av att befinna sig i hälso- och sjukvården. Men vad är ett bra bemötande enligt funktionsrättsrörelsen? Välkomna på en kväll ägnad helt åt det!

Just nu arbetar Region Stockholm med att ta fram en policy för bemötande och mot diskriminering i vården. Under kvällen gästas vi av Ida Björkman, forskare vid Centrum för personcentrerad vård på Göteborgs universitet (GPCC). Dessutom deltar en representant från Region Stockholm som varit delaktig i arbetet med att ta fram en policy för bemötande och mot diskriminering. Därefter genomgår vi tillsammans en workshop med fokus på bemötande. Därefter kör vi en gemensam workshop för att tillsammans ta fram förslag på hur bemötandet kan utvecklas till det bättre. Anmäl dig nu för att säkra att din förenings perspektiv inkluderas!

Tid och plats

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum Vilhelm Ekensteen
Den 7 september kl. 17.30-19.30
Anmäl dig senast den 28 augusti!

  • Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv. Eftersom vi kommer att ha gruppdiskussioner är det viktigt att du som behöver tolk bokar separat, inte tillsammans med andra från din förening!
  • Certifierade assistanshundar är välkomna men måste föranmälas.
  • Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!