Inbjudan: Tidöavtalet och rätten till hälsa

Ett vitt skynke där det står Refugees Welcome, flyktingar välkomna. O:et är i formen av ett rött hjärta. Skynket sitter på en balkong.

Alla som är intresserade är välkomna på regional hearing om Tidöavtalet och rätten till hälsa för migranter med funktionsnedsättning.

I september har det gått ett år sedan valet 2022. Sedan dess har Tidöavtalet presenterats och vi inom funktionsrättsrörelsen har följt utvecklingen. Funktionsrätt Stockholms län och projektet Disabled Refugees Welcome – Rätten till arbete kallar härmed till en hearing kring vilken påverkan Tidöavtalet kan ha på regional nivå för rätten till hälsa. Forskare, politiker och civilrättsorganisationer kommer under en halvdag belysa olika perspektiv, möjligheter och utmaningar för personer med funktionsnedsättning och migrantstatus. Målet är att belysa farhågor samt att genom en tvärsektoriell samverkan komma fram till lösningar som stärker rätten till hälsa. Vi bjuder in alla som vill att lyssna och ser fram emot din anmälan!

Tid och plats

Tisdagen den 19 september, kl. 09.00-12.00.
Digitalt via Teams, länk skickas ut till alla anmälda dagen innan (18/9).
Anmäl dig senast den 15 september!

Tillgänglighetsinformation: Vid behov av språktolk på engelska, arabiska eller amhariska ange i anmälan senast 1 september. Teckenspråkstolk bokas själv.

Inspelning kommer att ske för publicering i våra olika kanaler.

Hearingen är ett samarbete mellan Funktionsrätt Stockholms län och Projektet Disabled Refugees Welcome – Rätten till arbete som drivs av Independent Living Institute med finansiering från Allmänna Arvsfonden. 

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!