Region Stockholm utestänger personer

Annika Hässler ser bestämd ut. Hon har på sig en röd tröja och glasögon. I bakgrunden syns träd och växtlighet.

Den 25 augusti bjöd Region Stockholm in funktionsrättsrörelsen till samverkansråd* med politiker från Regionstyrelsen. Detta sker regelbundet enligt det samverkansavtal som Region Stockholm har med funktionsrättsrörelsen i Stockholmsregionen. På mötet skulle bland annat en ny överenskommelse om samverkan mellan parterna diskuteras. Under fredagens möte fungerade inte hörslingan i möteslokalen, vilket har varit ett återkommande problem under många år och hindrar personer från att delta.

– Det här är helt oacceptabelt, säger Annika Hässler, ordförande för Funktionsrätt Stockholms län. Vi har under en lång tid framfört att Region Stockholms egna lokaler alltför ofta brister i tillgänglighet och detta är endast ett av många exempel. Därför är det hög tid att regionen agerar, för så här kan vi inte ha det.

Personer utestängs från det demokratiska samtalet

Funktionsrätt Stockholms län har vid upprepade tillfällen lyft att Landstingshuset, som kan anses vara demokratins högborg i Region Stockholm, inte är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Denna form av bristande tillgänglighet medför att personer med funktionsnedsättning inte kan delta i demokratiska samtalet på lika villkor.

– Region Stockholm måste förbättra tillgängligheten nu, annars riskerar personer med funktionsnedsättning att bli diskriminerade och utestängda från det demokratiska samtalet, fortsätter Annika Hässler.

Funktionsrätt Stockholms län krävde att mötet skulle ajourneras och det ska nu hållas vid ett senare tillfälle.

– Vi förutsätter att regionen tar sitt ansvar och håller mötet i tillgänglig lokal, avslutar Annika Hässler.

*Samverkansråd är ett forum för dialog och utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan Region Stockholm och funktionsrättsrörelsen.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!