Vad innebär ett gott bemötande?

En sjuksköterska mäter blodtrycket på en patient.

Vård är en mänsklig rättighet. Precis som alla mänskliga rättigheter handlar det om rätten till liv och ett värdigt sådant. En nödvändig förutsättning för att rätten till vård ska uppfyllas är att få rätt vård. Rätt vård är beroende av framför allt två saker: kunskap och bemötande.

Den första – kunskap – är många snabba med att skriva under på. De flesta håller med om att det är viktigt att vårdpersonal har kunskap om skador och sjukdomar, så att de behandlas på rätt sätt. Att bemötande är lika viktigt är inte alltid lika självklart, men för personer med funktionsnedsättning är bemötande en av vårdens viktigaste frågor.

Varför? För att förstå det måste vi först undersöka – vad är bemötande? Respekt, lyhördhet och empati brukar dyka upp som ledord i artiklar och guider, och de är alla viktiga. De skapar tillit och trygghet. I det nationella vård- och insatsprogrammet lyckas Uppdrag psykisk hälsa sätta fingret på vilken konkret inställning ett gott bemötande borde vila på. Det vill säga den gemensamma förståelsen att det är ett möte mellan två experter. Vårdpersonalen som expert på det kliniska och patienten som expert på sig själv och sin situation.

Personer med funktionsnedsättning har en lång historik av att inte bli lyssnade på i samhället. Det är ett osynliggörande som går tillbaka århundraden och som under 1900-talet tog sitt uttryck genom bland annat institutionalisering och tvångssteriliseringar. Vi har kommit långt sedan dess men än idag vittnar personer med funktionsnedsättning om att de inte blir hörda. Det gäller även inom vården och det syns i statistiken.

Statistiska Centralbyrån visade 2021 att andelen personer som sökt läkarvård men inte fått det var dubbelt så hög bland personer med funktionsnedsättning. Ifall en hade flera funktionsnedsättningar, eller en funktionsnedsättning och annan etnicitet än svensk, visade statistiken att det var ännu svårare att få vård. Att bli ifrågasatt och tvingas argumentera för rätten till vård är vanligt och osynliggörandet av ens expertis leder till skadat förtroende. Resultatet är att bemötandet från vården gör att personer med funktionsnedsättning får sämre vård.

Det är därmed inte förvånande att just bemötande dök upp som en återkommande fråga när vi på Funktionsrätt Stockholms län i januari höll en kickoff för temaåret Hälsan i centrum. Det identifierades som en av de mest avgörande sakerna för god hälsa och dök upp i alla grupper. Därmed bjuder Funktionsrätt Stockholms län nu in alla er medlemsföreningar till en helkväll med detta i fokus. Vi har bjudit in de tjänstepersoner från Region Stockholm som utvecklar de nya riktlinjerna för bemötande inom vården och detta är en chans till dialog. Vi hoppas att vi ses där!  

Se inbjudan till Bemötande i centrum eller anmäl dig direkt!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!