Pykiatri, ätstörningsvård och nyheter

Eva Pilsäter Faxner och Lennart Håwestam

Psykiatri, ätstörningsvård och nyheter om projekten Digital kompetens och Samordnat medicinskt omhändertagande, SMO, var några av de ämnen vi diskuterade på höstens första samverkansråd med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

På gång inom primärvården

Samordnat medicinskt omhändertagande, SMO, är ett pilotprojekt som pågår i Region Stockholm just nu. Fyra av Stockholms läns sjukvårdsområdes, SLSO:s, vårdcentraler deltar i projektet. Det är vårdcentralerna i Handen, Kista, Tullinge och Täby. Arbetssättet innebär att personer som har omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar och tillhör LSS har möjlighet att få länge besökstid, bättre tillgänglighet och mer samverkan med kommunerna och stadsdelarna. Samverkansrådet följer projektet och får en rapport på varje möte. I rapporten fick vi veta att Handens vårdcentral har kommit längst. De har ett tätt samarbete med kommunerna och har nästan 200 listade patienter.

Funktionsrätt Stockholms län har ställt frågor om hur Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, arbetar för att stärka personalens kunskaper om psykisk ohälsa i primärvården. Region Stockholm arbetar sedan några år tillbaka med att stärka första linjens psykiatri på vårdcentraler. Personer som har lätta till måttliga besvär ska i första hand söka sig till vårdcentralen för att få bedömning och behandling. Vi fick till svar att SLSO har gjort satsningar för att personalen ska få mer utbildning. Bland annat genom ett projekt som heter Step-Up. Projektet har förlängts för att fler ska kunna ta del av utbildningen.

Projekt Digital kompetens – hur går det?

I projektet Digital kompetens arbetar Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, med att utbilda personalen mer om digitaliseringens möjligheter. En del av projektet handlar om att förbättra den digitala kompetensen hos medborgarna i Stockholms län. På Täby vårdcentral pågår ett pilotprojekt. Under hösten ska fler vårdcentraler bjudas in till piloten. Funktionsrätt Stockholms läns andre vice ordförande Lennart Håwestam medverkar i en film om delprojektet. Filmen visades bland annat på digitaliseringsmässan Vitals i våras. Se filmen här!

SLSO tar över all ätstörningsvård i länet

Under sommaren har media rapporterat om att en vårdgivare inom ätstörningsvården har använt metoder som saknar stöd i forskning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har bestämt att vårdgivaren inte får förlängt avtal. Istället ska Stockholms läns sjukvårdsområdes, SLSO som driver Stockholms centrum för ätstörningar få ett större avtal. Just nu letar SLSO efter lämpliga lokaler och funderar på hur de ska rekrytera personal. Funktionsrätt Stockholms län ställde frågor om hur SLSO ska hantera eventuella köer till ätstörningsvården. SLSO gav lugnande besked att de idag har en hög kapacitet att ta emot patienter som behöver vård.

Här hittar du minnesanteckningarna från alla samverkansråd

Har du frågor om samverkansrådet med SLSO, kontakta samordnare Lennart Håwestam eller vår handläggare Salina Debessay

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!