Remissmöte: Lämna era synpunkter på sjötrafikutredningen

Under åren 2019-2021 har trafikförvaltningen arbetat med en utredning om den sjötrafik som bedrivs inom ramen för SL och Waxholmsbolaget. Utredningen är långsiktig och analyserar upplägg i ett perspektiv 2025 och framåt. En första remiss av sjötrafikutredningen genomfördes sommar-höst 2020. Remissversion 2021 har skickats till kommuner, myndigheter, organisationer samt operatörer i skärgårdstrafiken.

Remissmöte: utredningen ”Rätt stöd till psykisk hälsa”

God och Nära vård är en statlig utredning, med flera delbetänkanden. Ett av dessa är ”Rätt stöd till psykisk hälsa” med syfte att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa i syfte att bland annat förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar.

FKB – vad är det?

Under 2021 skapar Funktionsrätt Stockholms län ett verktyg för att förebygga diskriminering och säkerställa funktionsrättigheter. Verktyget heter Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Det ska hjälpa beslutsfattare i Region Stockholm att tänka efter före. Vill du lära dig mer om hur du kan använda FKB i det intressepolitiska arbetet i din organisation? Välkommen till vårt digitala seminarium om FKBFortsätt läsa ”FKB – vad är det?”

Remissmöte strategi för psykisk hälsa

Region Stockholm har tagit fram en strategi för att förbättra den psykisk hälsan i Stockholms län. Den har namnet ”Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande och psykisk ohälsa”. Den 20 maj bjuder vi in medlemsföreningarna till ett remissmöte där vi diskuterar strategin. Era tankar, idéer och åsikter är viktiga!

Nyfiken på att bli förtroendevald

Den 27 april höll vi en inspirationsföreläsning för medlemsföreningarna, den hette Nyfiken på att bli förtroendevald. Missade du tillfället? Ingen fara, seminariet spelades in och ska textas, sedan kommer vi publicera det på vår hemsida. Det digitala seminariet om hur det är att vara förtroendevald och hur vår Samverkan med Region Stockholm ser ut varFortsätt läsa ”Nyfiken på att bli förtroendevald”