Fotografi av inredningen från en spårvagn. Det finns gulmarkerade ledstänger och handtag samt en display som visar ett stationsnamn.

Tyck till om Region Stockholms kollektivtrafikplan 2050

Trafikförvaltningen i Region Stockholm har tagit fram en långsiktig plan för utvecklingen av kollektivtrafiken mellan åren 2030 – 2050. Funktionsrätt Stockholms län bjuder in medlemsföreningarna till ett remissmöte för att diskutera kollektivtrafikplanen 2050 utifrån ett funktionsrättsperspektiv. Vad saknas och vad behöver utvecklas? Ta chansen att påverka framtidens kollektivtrafik!

Fortsätt läsa ”Tyck till om Region Stockholms kollektivtrafikplan 2050”
Flera illustrerade personer i olika färger.

Nyfiken på att bli utbildare?

Representanter från Funktionsrätt Stockholms län har genomfört många insiktsutbildningar på uppdrag av Region Stockholms förvaltningar. Nu behöver vi bli flera som utbildar! Temakvällen ”Nyfiken på att bli utbildare” vänder sig till dig som tycker om att prata inför publik, brinner för intressepolitiska frågor och vill vara med och skapa ett samhälle där alla kan delta! Syftet med insiktsutbildningar är att deltagarna från regionens förvaltningar ska ges kunskap och möjlighet att förstå hur det är att leva med funktionsnedsättning.

Fortsätt läsa ”Nyfiken på att bli utbildare?”
En färja och texten remissmöte 15/6 om sjötrafikutredningen.

Remissmöte: Lämna era synpunkter på sjötrafikutredningen

Under åren 2019-2021 har trafikförvaltningen arbetat med en utredning om den sjötrafik som bedrivs inom ramen för SL och Waxholmsbolaget. Utredningen är långsiktig och analyserar upplägg i ett perspektiv 2025 och framåt. En första remiss av sjötrafikutredningen genomfördes sommar-höst 2020. Remissversion 2021 har skickats till kommuner, myndigheter, organisationer samt operatörer i skärgårdstrafiken.

Fortsätt läsa ”Remissmöte: Lämna era synpunkter på sjötrafikutredningen”
Remissmöte: utredningen ”Rätt stöd till psykisk hälsa”

Remissmöte: utredningen ”Rätt stöd till psykisk hälsa”

God och Nära vård är en statlig utredning, med flera delbetänkanden. Ett av dessa är ”Rätt stöd till psykisk hälsa” med syfte att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa i syfte att bland annat förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar.

Fortsätt läsa ”Remissmöte: utredningen ”Rätt stöd till psykisk hälsa””
Funktionsrättskonsekvensbeskrivning

FKB – vad är det?

Under 2021 skapar Funktionsrätt Stockholms län ett verktyg för att förebygga diskriminering och säkerställa funktionsrättigheter. Verktyget heter Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Det ska hjälpa beslutsfattare i Region Stockholm att tänka efter före. Vill du lära dig mer om hur du kan använda FKB i det intressepolitiska arbetet i din organisation? Välkommen till vårt digitala seminarium om FKB med funktionsrättsorganisationer på länsnivå.

Fortsätt läsa ”FKB – vad är det?”