Glöm inte anmäla dig till 17 okt!

Välvässad blyertspenna

Vässa geniknölarna, för den 17 oktober kl. 17.30-19.30 träffas vi för att ta fram tillgänglighetsövningar för regionens politiker och tjänstepersoner! Vi vill ge dem en uppfattning om hur det kan vara att leva med olika funktionsnedsättningar och för det behöver vi er hjälp! Vissa funktionsnedsättningar kan vara svårare att gestalta än andra, så vi behöver allas idéer och bidrag för att förmedla hur fel det kan bli när monstret Otillgänglighet slår till. Om din förening redan har övningar så vill vi gärna testa dessa också! Läs mer här!

Offentlig sektor om digital tillgänglighet

2019-09-19_1000.jpg
Andreas Richter (PTS), Annika Hässler, Jan Bergdhal (DIGG) och Arvid Lindén (MFD).

Den 19 september arrangerade Funktionsrätt Stockholms län det femte seminariet i serien ”Vi revolutionerar digitaliseringen”. Fyra myndigheter var inbjudna, men tyvärr lämnade eHälsomyndigheten återbud på grund av sjukdom. På plats fanns Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Myndigheten för delaktighet (MFD). Varje myndighet fick presentera sitt arbete med tillgänglig digitalisering. Myndigheterna samarbetar även och kompletterar varandra kring frågorna. Läs mer här!

Vi revolutionerar digitaliseringen!

En spotlight lyser upp en vägg med Funktionsrätts logga

Del 6: påverka politikerna!

Vi behöver er hjälp! Den 3 december, på den internationella funktionshinderdagen, planerar vi en temadag för politiker inom Region Stockholm. Vi vill ge dem en oförglömlig upplevelse med nya insikter om digital tillgänglighet! För att åstadkomma detta behöver vi er kompetens och insyn i alla olika funktionsvariationer. Hur kan just era funktionsvariationer gestaltas i praktiska övningar? Läs mer här!