Ansvarsfördelning mellan Trafikverket och Trafikförvaltningen

Modell över ansvarsfördelning

Trafikverket och Trafikförvaltningen samarbetar när det gäller avtal om pendeltågsstationer som reglerar användning, förvaltning, investeringar, drift och underhåll. Avtalet tecknades 2015 och kallas för DSF (Den Stora Förhandlingen). Representanter från Trafikförvaltningen och Trafikverket träffas  kvartalsvis för att diskutera löpande frågor som uppkommer gällande investeringar, drift och underhåll på stationerna. Så här ser ansvarsfördelningen ut:

Trafikverket

 • äger 46 pendeltågstationer,
 • ansvarar för all trafikinformation och fast skyltning, som digitala skyltar samt utrop,
 • ansvarar för underbyggnad och spårområde,
 • spårområde med tillhörande konstruktion,
 • plattformsuppbyggnad upp till slitlager,
 • snöröjning och halkbekämpning på plattformar,
 • trafikinformation, digital såväl som vanlig skyltning.

Trafikförvaltningen

 • förvaltar samtliga 51 pendeltågstationer och äger 5 stycken stationshus,
 • äger samtliga pendeltågsfordon och ansvarar för upphandling och underhåll av fordonen,
 • underhåll sköts av entreprenör som kör fordonen ,
 • klottersanering, resenärsmiljöer, samt ytterväggar stationsbyggnad
 • resenärsmiljö på station,
 • slitlager plattform, exklusive snöröjning och halkbekämpning,
 • inventarier och möblemang i resenärsmiljöer,
 • gångytor mellan stationsbyggnad och plattform,
 • hissar och rulltrappor.

Vid ny- och ombyggnad av stationer måste man följa TSD (Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet) – de gemensamma regler som reglerar byggandet av järnväg. Innan nya fordon godkänns av Transportstyreslen måste TSD:s krav vara uppfyllda. RiTill (Riktlinjer Tillgänglighet för barn, äldre och resenärer med funktionsnedsättning) kan kräva mer än TSD, t.ex.

 • detaljerade krav på servicedisk med lägre höjd,
 • detaljerade krav på ljuskontrast och utformning av taktila skyltar,
 • detaljerade krav på prioriterad sittplats och antal.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!