Station Stockholm City och Odenplan

Citybanan öppnades för trafik den 10 juli 2017 och binder nu samman pendeltågstrafiken med tunnelbanesystemet under Stockholm. Resursgruppen för Land och Sjö har varit med tidigare och lämnat synpunkter gällande stationer Stockholm City och Odenplan. Nu när Citybanan är igång har resursgruppen kunnat lämna ytterligare synpunkter och förslag till förbättring.

  • Vid rulltrappor som går till och från tunnelbaneperrongen på Odenplan sitter det en skylt som visar att rulltrappan går nedåt, men det stämmer inte, rulltrappan går uppåt. Det är en allvarlig brist och kan bli förvirrande för bl.a. personer med orienteringssvårigheter.
  • Det är väldigt lågt ljud på stationerna, men Trafikförvaltningen svarar att det är svårt att få ett bra ljud där.
  • Det är fel höjd på kortläsarna vid spärrarna på Odenplan. Trafikförvaltningen har inte fått vad de har beställt och diskussion pågår om en lösning.
  • Skyltar som visar avgångstid, destination och spår önskas. I dagsläget visas för få avgångar. Det var tydligt på de gamla stationerna. På den nya stationen finns det bara en skylt.
  • På mitten av plattformen finns en liten skärm, det behövs en större skärm som rymmer fler avgångar.
  • Personer som har svårt med hörseln eller synen har svårt att uppfatta när tåget kommer. Det borde markeras på ett bra sätt så att man står rätt. Ytterligare informationssätt behövs. Trafikförvaltningen svarar att det finns en ljussignal som tänds vid glasdörrarna två minuter innan tåget kommer.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!