Extramöte med politikerna om färdtjänsten

Ett extra samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls den 19 december. Bakgrunden till det extra rådet var att Caroline Ottosson, chef på Trafikförvaltningen, fick förhinder när hon senast var inbjuden till samverkansrådet med politikerna. Då färdtjänsten länge har varit ett problematiskt område och frågorna till Ottosson var många, blev lösningen ett extra rådsmöte med trafikförvaltningen som sakfråga. Tillsammans med Ottosson kom Ulrik Waldau, sektionschef för Färdtjänsten, och Jens Plambeck, strategisk chef på Trafikförvaltningen.

Utöver ledamöterna representerades funktionshindersorganisationerna för dagen med speciellt sakkunniga handläggare och ombudsmän, för HSO:s räkning Alma Asic, som ansvarar för trafikfrågorna på kansliet. Trafikförvaltningen inledde rådet med att ge sin syn på problemet och medgav att Färdtjänstens kvalitet behöver ses över i samtliga parametrar. Därefter inbjöds organisationerna att delta i samverkan för Färdtjänstens kommande upphandling. På så sätt vill Färdtjänsten säkerställa att samtliga gruppers behov tas i beaktande i upphandlingar framöver. HSO:s samverkan med Färdtjänsten kommer att ske tillsammans med SRF och DHR, och organisationerna kan nu se fram mot ett första uppstartsmöte för planering av det fortsatta arbetet.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!