Seminarier 2018 – lista

Nu har seminariehösten sparkat igång! Alla höstens mötestillfällen hittar du här nedanför. Om tillfället inte har en klickbar länk betyder det att mötet inte är färdigplanerat, och inbjudningar och mer information kommer senare. 

Datum Tid Inbjudan Efter
2018-09-17 17.30-19.00 Sitta i samverkansråd: info- och frågekväll
2018-09-20 17.30-19.30 Så ska Stockholms län bli tillgängligt för alla! Referat
2018-09-24 17.30-19.30 Hälso- och sjukvården i Stockholm 2040 Referat
2018-10-04 13.00-15.30 Webbtillgänglighetsdirektivet 1 Referat
2018-10-05 10.00-16.00 Politisk påverkan med Mårten Jansson
2018-10-11 13.00-15.30 Webbtillgänglighetsdirektivet 2 – hur gör vi vår digitala information tillgänglig? Referat
2018-10-22 17.30-19.30 Vad kan vi göra tillsammans? Nätverksträff för barn och unga!
2018-11-05 17.30-19.30 INSTÄLLT! Varför är kultur bra för hälsan?
2018-11-15 17.30-19.30 Vintermingel – nätverkan för föreningarna Inlägg
2018-11-29 17.30-19.30 Vad gör SL för tillgängligheten?
2018-12-03 17.30-19.30 Locum – att lyckas med samverkan!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!