Ordförandebrev maj-juni 2018

Annika monterar en roll-up

Till slut hände det! HSO i Stockholms län har bytt namn till Funktionsrätt Stockholms län! Ett nytt namn som förpliktar, målet är att skapa ett samhälle för alla. Tillgänglighet och delaktighet fysiskt, psykiskt och digitalt i alla delar av samhället utgör basen i allt vårt intressepolitiska arbete. Tack för förtroendet att fortsätta som ordförande, leda och förhoppningsvis inspirera till fortsatt arbete mot vårt gemensamma mål. Jag vill också passa på att hälsa både nya och gamla styrelseledamöter välkomna att delta! 

I förra veckan hade vi under trivsamma, lekfulla former ett välbesökt politikermöte. Alla politiska partier i landstinget var representerade och fick möjlighet att reflektera kring och besvara våra frågor. Ett antal fallbeskrivningar belyste några av våra vanligaste svårigheter i vardagen. Enkelt och tydligt, men säkert inte alltid något som (de flesta) politiker till vardags berörs av. Kvällen avslutades med fiskdamm, det vill säga ”Röst-fiske”, då varje politiker först fick avlägga ett vallöfte. Vallöftena publiceras på vår hemsida.

Nu väntar nästa utmaning. Det har väl knappast undgått någon att vi deltar under hela Järvaveckan, med början lördag 9 juni och avslutning med paneldebatt 17 juni under temat ”E-hälsa för alla?” Även om din förening inte deltar är du välkommen förstås. Vi kommer att presentera våra valfrågor, våra föreningar, ha enkla insiktsutbildningar och arbeta för ett inkluderande samhälle. Väl mött!

Nu kör vi !
Annika Hässler
Ordförande, Funktionsrätt Stockholms län

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!