Bygguppdateringar och test av ledstråk

På vårens andra samverkansråd med Locum, den 22 maj, redogjorde teknikchef Thomas Ahlberg för tidplanen för Locums pågående ombyggnader. Överlag ligger de flesta projekt i fas gällande tid och budget. Södertälje sjukhus kommer att bli det första sjukhuset som är helt klart under slutet av 2018. 

Det test av ledstråk och valytor som genomförts tillsammans med Trafikförvaltningen har resulterat i att det endast är två ledstråk och valytor kvar efter vinterns snöröjning. Projektet löper över ett år för att ledstråk och valytor ska testas under samtliga årstider. De två ledstråk som klarade vintern kommer att testas ytterligare en gång med testgruppen. Inget gemensamt studiebesök planeras, de rådsmedlemmar från samverkansrådet som är intresserade att se testytan för projektet kommer att ta sig dit själva.

Den 7/5 och 7/6 hade Locum insiktsutbildning för sina medarbetare tillsammans med Funktionsrätt Stockholm län, DHR och SRF. Utbildningen fick mycket positiv feedback i utvärderingarna.

Erik Brantås hade bjudits in till samverkansrådet för att prata om strategiska ombyggnationerna på S:t Görans sjukhus. Det byggs två nya byggnader på 29 200 kvadratmeter samt tillhörande ombyggnader på cirka 10 000 kvadratmeter inom sjukhuset. Budgeten för detta är cirka 2337 mkr. Under 2016 invigdes den nya akutmottagningen med kapacitet för 100 000 besök/år. Denna akutmottagning är i dagsläget Stockholms största räknat till antal mottagna patienter.

Samverkansrådet avslutades med en workshop där rådsmedlemmarna påbörjade arbetet med att ta fram ett underlag för hur rådet ska arbeta i fortsättningen. Detta underlag kommer samverkansrådet sedan att arbeta vidare med under hösten.

Nästa samverkansråd är planerat till den 18 september, då Locums nya VD Anette Henriksson kommer att vara med.

 

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!