Att sitta i samverkansråd: informations- och frågekväll

Flera uppsträckta händer, med frågetecken ovanförNu är nomineringsprocessen för våra samverkansråd i full fart! För dig som är intresserad av att vara med i något av råden håller vi nu en informations- och frågekväll den 17 september. Här får du veta mer om hur de olika råden fungerar och vad som förväntas av våra representanter. Det kommer även att finnas tid att ställa frågor och bekanta sig med våra handläggare. Välkommen! 

Tid och plats

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1
Måndagen den 17 september, kl. 17.30-19.00

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!