Webbtillgänglighetsdirektivet i två delar

En laptop på ett träbord. På datorskärmen syns symbolen med en person i rullstol intill en grön avbockning.

Den 23 september träder Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och övriga EU. Direktivet innebär höjda krav på tillgänglighet för den offentliga sektorn, inte bara på webbplatser utan även i till exempel appar, intranät och dokument.

Vi har bjudit in Susanna Laurin, vd på Funka, att vid två tillfällen berätta mer om direktivet, hur vi kan använda oss av det och hur vi gör vår egen digitala kommunikation tillgänglig. Funka har specialiserat sig på digital tillgänglighet och Susanna har deltagit som teknisk expert under standardiseringsarbetet.

4 oktober: vad innebär webbtillgänglighetsdirektivet och hur kan vi använda det som ett verktyg för att se till att den digitala tillgängligheten tillgodoses? Susanna berättar bland annat om bakgrunden till direktivet, vilka som omfattas och hur klagomål ska hanteras.

11 oktober:  hur gör vi vår egen digitala kommunikation tillgänglig? Vi går igenom teknisk tillgänglighet, som t.ex. val av publiceringsverktyg, såväl som pedagogisk och innehållsmässig tillgänglighet, som design och texter. Vi får även en översikt av hur det fungerar med tillgänglighet i dokument.

Tid och plats

ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1
Den 4 och 11 oktober. Fika från kl. 13. Seminarierna pågår 13.30-15.30.

OBS! Dessa seminarier är öppna både för medlemsföreningarnas kanslipersonal och för dess styrelseledamöter! Du är välkommen att vara med vid båda tillfällena, eller välja det som passar dig! Inga förkunskaper krävs.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!