”Alltid Öppet” på stämman i mars

Anna Tisäter
Anna Tisäter informerade om appen ”Alltid Öppet”.

Den 9 mars hölls vår första ordförandestämma 2020. På plats fanns Anna Tisäter, verksamhetsutvecklare på Akademiskt specialistcentrum, för att prata om appen ”Alltid Öppet”. Appen erbjuder vårdmöten via videosamtal eller chat och finns att ladda ner till Android- och iPhone-enheter.

Efter Annas genomgång och efterföljande frågestund fortsatte dagordningen med rapporter. Ordförande Annika Hässler rapporterade om Funktionsrätt Sveriges översyn av sin organisation och fortsatte med att rapportera om förändringar inom Funktionsrätt Stockholms läns organisation. Bland annat har handläggarna på kansliet fått en ny arbetsfördelning med större fokus på samarbete.

Annika uppmanade även medlemsföreningarna att anmäla sig till Järvaveckan! Sista anmälningsdag är den 23 april. Våra medlemsföreningar hänger med gratis, ett ypperligt tillfälle att vara med och påverka! Anmäl dig till Järvaveckan eller, om du är osäker, läs mer om Järvaveckan.

Under “övriga frågor” kom den dåliga tillgängligheten i regionens lokaler upp. Problemet med hörslingor som inte fungerar är fortfarande inte löst och styrelsen fick i uppdrag att kontakta regionen i frågan.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!