Telefonlinje på olika språk

Tvätta händerna på flera olika språk

Det har  startats en stödtelefon för frågor om det nya coronaviruset på olika språk. Den bemannas av hälsokommunikatörer från Transkulturellt Centrum som svarar på frågor på arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja och ryska.

Telefonen är öppen vardagar kl. 9-12 och 13-15 på nummer 08-123 680 00.
Sedan tidigare finns stöd på engelska och finska på 1177.