Buss

Omläggning av busshållplatser i Sundbyberg

Trafikförvaltningen bjöd in Resursgrupp Land och Sjö till ett extrainsatt möte angående busshållplatsomläggningen som ska ske när Sundbyberg station byggs om. De busshållplatser som flyttas tillfälligt är hållplats Esplanaden och hållplats Sundbybergs station. De tillfälliga hållplatserna ska vara tillfälliga i 4 år, så vi bjöds in att tycka till om denna!