Omläggning av busshållplatser i Sundbyberg

Buss

Trafikförvaltningen bjöd in Resursgrupp Land och Sjö till ett extrainsatt möte angående busshållplatsomläggningen som ska ske när Sundbyberg station byggs om. De busshållplatser som flyttas tillfälligt är hållplats Esplanaden och hållplats Sundbybergs station. De tillfälliga hållplatserna ska vara tillfälliga i 4 år, så vi bjöds in att tycka till om denna!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!