Insiktsutbildning för region Stockholm

Visste du att vi skräddarsyr en insiktsutbildning för region Stockholm om det sociala samspelet på arbetsplatsen utifrån ett normkritiskt perspektiv? Hur kan vi möta och skapa inkluderande arbetsplatser med kunskap och förståelse om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)?

Detta är en utbildning för chefer, kolleger och skyddsombud. Hur skapar vi en öppenhet i vår arbetsmiljö, hur bemöter vi varandra och hur tar vi hand om vårt psykiska välmående på jobbet?

Vi vill att region Stockholm ska vara en inkluderande arbetsplats för alla.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!