FKB-workshop om trafik

Flera personer i digitalt möte

I förra veckan höll vi inte en, utan två workshops om FKB! Den första, 24/5, fokuserade på hur FKB kan användas för att trafiken ska göras mer tillgänglig. Vi utgick från det fiktiva fallet med en ny trafikknytpunkt i Funktionsköping.

Det blev en bra diskussion och vi fick med oss många bra punkter i vårt fortsatta arbete med FKB, funktionsrättskonsekvensbeskrivning!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!