Flera illustrerade personer i olika färger.

Information för utbildare

”Nyfiken på att bli insiktsutbildare” var ett informationstillfälle för våra medlemmar som skulle vilja vara ute på regionens förvaltningar och representera oss. Informationstillfället skildrade uppdraget och alla deltagare bjöds in till en vidareutbildning för att bli en av våra insiktsutbildare.

Här är några av de frågor vi lyfte under detta tillfälle:

Varför behövs insiktsutbildare?

I vårt intressepolitiska arbete ingår påverkansarbete på olika plan. Insiktsutbildning är en plattform. Kunskapen i samhället i stort behöver öka. Alla har rätt till ett gott bemötande. Syftet är att deltagarna ska få insikt i hur det är att leva med en funktionsnedsättning. I över 10 år har vi erbjudit insiktsutbildningar till förvaltningarna och till politiker inom Region Stockholm. Den som har gått vår insiktsutbildning får med sig verktyg och insikt om hur en kan agera med ett lösningsorienterat och positivt handlande.

Vad innehåller en insiktsutbildning?

Den är alltid uppdelad i en praktisk del och en teoretisk del. Den teoretiska delen handlar om mänskliga rättigheter, diskrimineringsgrunderna, och Funktionsrättskonventionen. Den praktiska delen är baserad på gruppövningar. Gruppövningarna ska ge en upplevelse av hur det kan vara att inte höra, kunna få illustrerat hur det är att ha dyslexi eller hur det känns att få ett astmaanfall.

Vem kan bli insiktsutbildare?

Alla medlemmar i våra medlemsföreningar, dock inte anställd kanslipersonal. När vi utbildar representerar vi Funktionsrätt Stockholms län, vi presenterar organisationen, och vårt uppdrag är att ge en nyanserad bild av hur det kan vara att till exempel åka tunnelbana med funktionsvariaton. Alla insiktsutbildare får arvode.

Vilka utbildar vi?

Främst anställda på regionens förvaltningar. De som har gått vår utbildning blir stärkta individer i sin yrkesroll till att alltid möta och bemöta en person med funktionsnedsättning på ett normkritiskt sätt.