Favorit i repris – möte för utbildare

Berit Hagström höll i mötet för utbildare.

Seminariet ”Nyfiken på att bli utbildare” hade Funktionsrätt Stockholms län en repris på, då många var intresserade av att vara med. Mötet riktade sig till alla som var intresserade av att bli nya utbildare till våra insiktsutbildningar. Insikt är det som det handlar om, att stärka personer i sin yrkesroll, för att kunna möta och bemöta personer med funktionsnedsättningar på ett normkritiskt och respektfullt sätt. Allt fler förvaltningar efterfrågar fler insiktsutbildningar för deras anställda och för de som de upphandlar tjänster av till exempel ordningsvakter eller biljettkontrollanter.

Vi kommer att ta fram en ny utbildning för att matcha behovet hos förvaltningar och nämnder. Visste du att vår organisation har haft insiktsutbildningar i över 10 år? Året innan pandemin bröt ut utbildades ca. 1000 personer i bemötande och insikt om olika funktionsnedsättningar. Syftet med en ny utbildning är att möta den ökande efterfrågan och att bygga upp en pool av utbildare som kan rycka in när och där det behövs.

Sammanfattning av det tidigare mötet.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!