Processen kring att Barnkonventionen blev lag

Flera personer i ett digitalt möte

Sofia Zackrisson var med i den process som ledde till att Barnkonventionen blev lag, och i sin föreläsning för oss på Funktionsrätt Stockholms län den 27 september 2021 berättade hon om denna process, om civilsamhällets roll i lagstiftningen.

Sofias föreläsning var en personlig berättelse med utgångspunkt i hennes eget engagemang – det arbete som ungdomsförbund och barnrättsorganisationer i Sverige samlades kring – frågan om att lagstifta Barnkonventionen.  Trots att de fick höra av högt uppsatta politiker att ”det där kommer aldrig hända – Barnrättskonventionen kommer inte bli svenska lag”, så fortsatte de kämpa. Det här är Sofias berättelse om hur barnkonventionen blev lag

En hundraårig resa

Perspektivet om barns rättigheter växte fram på 1920-talet, då en kvinna vid namn Eglantyne Jebb satte ner foten. Hon var en barnrättskämpe engagerade sig efter första världskriget, då hon såg att barnen alltid är de som råkar mest illa ut. I ett sargat Europa fanns i efterkrigstiden svältande barn, och oavsett vinnare så svalt barn på båda sidor. Barn är alltid förlorare i kriget, barn startar inga krig. Vi måste se till att barn får egna rättigheter, sa Eglantyne Jebb, och startade Rädda Barnen 1919.

Det tar tid att påverka- men stora saker kan hända

För Sofia var den utlösande händelsen, som startade hennes barnrättsliga arbete, när hon som ungdom, 13 år, hade haft en otrygg helg. Och när ungdomarna kom till skolan efter denna helg med slagsmål och omskakande händelser i hennes samhälle där hon växte upp, mottogs de inte av vuxna som startade dialog kring vad som hade hänt, utan de möttes av tystnad. Sofia blev arg, och senare samma dag fick hon texten barnkonventionen av en kompis storasyster. Det blev startskottet för hennes intressepolitiska arbete. Hon engagerade sig i Rädda Barnens ungdomsförbund och blev vald Förbundsordförande i ungdomsförbundet.

Det har alltid funnits starka barnrättsorganisationer i Sverige, berättar Sofia. I den ideologisk skriften Barnens århundrande skrev Ellen Key, som var tonsättande i det svenska sättet att tänka om barn. Sverige är ett föregångsland, barns rättigheter är självklara är den allmänna opinionen. Däremot tyckte många att barnkonventionen inte behövde lagstiftas, eftersom Sverige redan var så bra på att tillvarata barns rättigheter. ”Barnkonventionen är ju bara en rekommendation”, fick Sofia och hennes kolleger i förbundet ofta höra i politiska diskussioner.

Rädda Barnens ungdomsförbund valde 2009 frågan om att göra Barnrättskonventionen till svensk lag som sin profilfråga, efter att FN satt ner foten i sin rapport att barnrätts-Sverige har brister. De jobbade med frågan i två år i hela förbundet.

Bilda opinion

Med profilfrågan i högsta hugg var det dags att bilda opinion. Barnrättsorganisationerna arbetade aktivt för att synas i media och uppvakta politiker. Det finns en tvärpolitisk barngrupp i riksdagen, det var en plattform att jobba med. Barnrättsorganisationerna demonstrerade med slagorden utan för Riksdagen och kommunhus med skyltar: ”Svenska staten sluta vara svag, gör barnkonventionen till lag!”

De tryckte upp vykort med samma text och gjorde det enkelt för människor att delta genom att skriva under på vykortet och skicka det till regeringskansliet. Under 2 år inkom det säckvis med vykort! De genomförde en stark medverkan på Almedalsveckan 2009, och i ett möte med Folkpartiets Nyamko Sabuni kom en kommentar som stärkte Sofias kämparglöd ytterligare: ”Byt fråga, det där kommer aldrig att hända”, sa Nyamko Sabuni (F) till Sofia på Almedalsveckan 2009.

Hon fortsatte kämpa trots denna motgång. Sofia berättar: ”Vi var barn och unga som drev frågan, representanter för oss själva. Vi hade också bra tajming. Det var rätt tid, det var ett fönster att driva frågan.” De uppvaktade politiker och tjänstemän på alla nivåer, för att till slut få partierna att profilera sig i de stora frågorna. Det fanns en stark enighet från barnrättsrörelsen. En enad barnrättsrörelse gjorde det möjligt att lagen nu är gällande i Sverige.

Viktiga datum

2009 arbetet med att göra Barnrättskonventionen till lag startade

2018 blev lagen blev beslutad

2020 blev lagen klubbad

Arbetet slutar inte

Sofia tipsar oss i Funktionsrättsrörelsen i vårt arbete med FKB.

  • Var pålästa i analysen bakom vilken fråga ni driver
  • Väck engagemanget för frågan hos dem som det berör
  • Fullt fokus och full fart
  • Tajming och tur

Men rättighetsfrågor blir aldrig klara vi måste övervinna dem hela tiden avslutar hon.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!