Stämmor och samverkan 2021

Stämmor och samverkan. I bakgrunden en mikrofon.

Eftersom några har efterfrågat en lista över årets möten för förtroendevalda till sina verksamhetsberättelser, så kommer de här.

Observera att vissa grupper har ställts in på grund av pandemin. För närmare information, kontakta respektive handläggare. Mötestider för 2022 kommer att läggas in på sidan möten för förtroendevalda, allt eftersom vi får dem.

Ordförandestämmor, styrelse- och presidiemöten
Ordförandestämmor och årsmöte
Styrelsemöten
Presidiemöten
Samverkansråd och grupper
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens förvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och referensgrupperna
Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO
Trafikförvaltningen och resursgrupperna
Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)
Trafikverket
Locum
Regionplaneförvaltningen
Kulturförvaltningen
Interna grupper
Arbetsmarknadsgruppen
Referensgruppen för barn & unga
Nätverket Kollektivtrafik för alla
Nätverket Hälsa för alla

 

Ordförandestämmor, styrelse- och presidiemöten

Ordförandestämmor och årsmöte

Dessa möten hålls digitalt eller i vår lokal ÅttiotvåAn. Du hittar protokoll här.

Datum Tid Övrig info
8 mar 17.30 – 20.00 Ordförandestämma & extra årsmöte
17-19 maj mer info Årsmöte
20 sep 17.30 – 20.00 Ordförandestämma
22 nov 17.30 – 20.00 Ordförandestämma

Styrelsemöten

Datum Tid Övrig info
17 feb 16.30 – 18.30 Styrelsemöte
14 apr 16.30 – 18.30 Styrelsemöte
25 maj 11.00 – 11.30 Konstituerande
16 jun 16.30 – 18.30 Styrelsemöte
8 sep 16.30 – 18.30 Konferens
27 okt 16.30 – 18.30 Styrelsemöte
15 dec 9.00 – 11.00 Styrelsemöte

Presidiemöten

Datum Tid Övrig info
20 jan 10.00 – 12.00 Presidiemöte
17 mar 10.00 – 12.00 Presidiemöte
26 maj 10.00 – 12.00 Presidiemöte
18 aug 10.00 – 12.00 Presidiemöte
6 okt 10.00 – 12.00 Presidiemöte
17 nov 10.00 – 12.00 Presidiemöte
 

Samverkansråd och grupper

Regionstyrelsen

Datum Förmöte Möte Öv. info
12 feb 13.00 – 14.00 14.00 – 16.00  
12 mar 13.00 – 14.00 14.00 – 16.00  
9 apr 13.00 – 14.00 14.00 – 16.00  
28 maj Inställt!
10 sep 13.00 – 14.00 14.00 – 16.00 Nytt datum!
8 okt 13.00 – 14.00 14.00 – 16.00  
19 nov 13.00 – 14.00 14.00 – 16.00  
10 dec 13.00 – 14.00 14.00 – 16.00  

Regionstyrelsens förvaltning

Datum Förmöte Möte Öv. info
       

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och referensgrupperna

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Datum Förmöte Möte Öv. info
18 jan 13.30 – 14.00 14.05 – 15.00  
15 mar 13.30 – 14.00 14.05 – 15.00  
31 maj 13.30 – 14.00 14.05 – 15.00  
13 sep 13.30 – 14.00 14.05 – 15.00  
25 okt 13.30 – 14.00 14.05 – 15.00  
22 nov 13.30 – 14.00 14.05 – 15.00  

Sodexo

Datum Tid Övrig info
22 maj 15.00 – 17.00  
22 sep 15.00 – 17.00  
1 dec 15.00 – 17.00  

Stockholms läns sjukvårdsområde SLSO

Datum Förmöte Möte Öv. info
2 mar 9.30 – 10.00 10.00 – 12.00
11 maj 9.30 – 10.00 10.00 – 12.00
14 sep 9.30 – 10.00 10.00 – 12.00
9 nov 9.30 – 10.00 10.00 – 12.00

Trafikförvaltningen och resursgrupperna

Trafikförvaltningen

Datum Förmöte Möte Övrig info
11 feb 11.30 – 12.00 12.00 – 15.00 Kollektivtrafik
15 apr 11.30 – 12.00 12.00 – 15.00 Färdtjänst
27 maj nej 13.00 – 14.30 Kollektivtrafik o färdtjänst
16 sep 11.30 – 12.00 12.00 – 15.00 Kollektivtrafik
28 okt 11.30 – 12.00 12.00 – 15.00 Färdtjänst
9 dec 11.30 – 12.00 12.00 – 15.00 Kollektivtrafik o färdtjänst

Resursgrupp Färdtjänst

Datum Tid Övrig info
16 mar 12 – 15  
9 jun 12 – 15  
22 sep 12 – 15  
8 dec 12 – 15  

Resursgrupp tillgänglighet Land och Sjö

Datum Tid Övrig info
25 jan 10.00 – 11.00 Förmöte
4 feb 13.00 – 15.00 Resursgruppsmöte
24 maj 10.00 – 11.00 Förmöte
3 jun 13.00 – 15.00 Resursgruppsmöte
30 aug 10.00 – 11.00 Förmöte
9 sep 12.00 – 15.00 Resursgruppsmöte
22 nov 10.00 – 11.00 Förmöte
2 dec 12.00 – 15.00 Resursgruppsmöte

Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)

FUT skickar inte ut mötesplanering, de meddelar om mötestider allt eftersom. Nedan de möten som finns inplanerade för närvarande.

Datum Tid Övrig info

Trafikverket

Datum Tid Övrig info
18 mar 13 – 15  
10 jun 13 – 15  
21 okt 13 – 15  
14 dec 13 – 15  

Locum

Datum Tid Övrig info
9 mar 9.30 – 12.00  
25 maj 9.30 – 12.00  
7 sep 9.30 – 12.00  
7 dec 9.30 – 12.00  

Regionplaneförvaltningen

Datum Tid Övrig info

Kulturförvaltningen

Datum Förmöte Möte Öv. info
12 mar 9.30 – 10.00 10.00 – 12.00  
7 maj 9.30 – 10.00 10.00 – 12.00  
9 sep 9.30 – 10.00 10.00 – 12.00  
25 nov 9.30 – 10.00 10.00 – 12.00  
 

Interna grupper

Arbetsmarknadsgruppen

Datum Tid Övrig info
11 feb 13.00-14.00  
25 feb 11.00-12.00  
25 mar 13.00-14.00  
22 apr 13.00-14.00  
20 maj 13.00-14.00  
30 sep 13.00-13.45 Avstämning och uppstart
2 nov 13.00-14.30 Webbinarum från Forte följt av diskussion
30 nov 13.00-14.00 Tema valfrågor

Referensgruppen för barn & unga

Datum Tid Övrig info
25 jan 15.00 – 16.30  
20 apr 15.00 – 16.30  
1 jun 15.00 – 16.30  
31 aug 15.00 – 16.30  

Nätverket Kollektivtrafik för alla

Datum Tid Övrig info
12 okt 15.00 – 16.00  
23 nov 15.00 – 16.00  

Nätverket Hälsa för alla

Datum Tid Övrig info
13 okt 15.00 – 16.00  
24 nov 15.00 – 16.00  

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!